COBE

Brønshøj Skole

Projekt - Udvidelse og renovering
Størrelse - 10.000m2
Bygherre - Københavns Ejendomme
Rolle - Sagsarkitekt
Status - Under opførsel

Bella 8

Projekt - Lejligheder og rækkehuse
Størrelse - 5.000m2
Bygherre - Solstra Capital
Rolle - Sagsarkitekt
Status - Opføres 2015/2016

Århusgade hængende haver

Projekt - Almene boliger,
erhverv og daginstitution
Bygherre - FA09
Størrelse - 20.000 m2
Rolle - Sagsarkitekt

Krøyers Plads

Projekt - Ejerlejligheder

Bygherre - NCC Bolig

Størrelse - 20.000 m2
Rolle - Projekterende arkitekt

Ny Ellebjerg

Projekt - Almene boliger
Størrelse - 10.000 m2
Rolle - Arkitekt

Slemmestad

Projekt - Byudvikling i Norge
Rolle - Sagsarkitekt

Fjell 2020

Projekt - Byudvikling i Norge
Rolle - Sagsarkitekt

NORD

Fængsel på Falster

Projekt - Nyt statsfængsel
Bygherre - Kriminalforsorgen
Størrelse - 32.000 m2
Rolle - Arkitekt

Nørre Campus

Projekt - Byudvikling i Kbh.
Bygherre - Københavns Kommune
Rolle - Arkitekt

EFFEKT / LETH&GORI

Art Plaza

Projekt - Kunstakademi i Tallin

Bygherre - ETA
Størrelse - 30.000 m2
Rolle - Projekterende arkitekt

Skien Brygge

Projekt - Byudvikling i Norge
Rolle - Arkitekt